iastatusmote2013

Den 4. juni holdt YIT et IA statusmøte på sentralt nivå. Harald Torsvik fra NAV deltok i møtet. Han er YIT's konsernrepresentant fra NAV.

YIT får skryt for sitt arbeid i forbindelse med IA avtalen, selv om det er noe variasjon mellom avdelingene. Enkelte har kommet langt i arbeidet, og noen er mer i oppstartsfasen med å komme i gang med et systematisk IA arbeid.

Harald Torsvik presenterte legemeldt sykefraværstall for både YIT og bransjen generelt. YIT ligger noe under bransjesnittet. Det ble også presentert tall fordelt mellom de ulike aldersgrupper.

Torsvik viet mye tid til å snakke om god livsfasepolitikk. Det er viktig at bedriften har ulike tiltak til de forskjellige fasene de ansatte er i i livet. Det er også viktig å bruke statistikken for å se hvilke grupper av ansatte man skal prioritere tiltak til.