lokkonferanse stavanger1

Vi må skjerpe fokuset på sosial dumping i byggebransjen! Dette var et av hovedbudskapene på konferansen for LOK området som ble avholdt 29.-31. mai i Stavanger. Rundt 80 tillitsvalgte fra rundt om i landet deltok på konferansen, som var en sammenslåing av de årlige Installasjonskonferansene og Olje- og anleggskonferansene.

Første tema på dagsorden var den politiske situasjonen. Først var Ingrid Wergeland fra Manifest Analyse opp på podiet og informerte om hva som har skjedd i Sverige de siste årene med høyresiden ved makten.Hun gikk også gjennom hvilken politikk høyresiden i Norge vil gjennomføre hvis de kommer til makten etter valget.

Etter dette var det duket for paneldebatt med politikere. Konferansen fikk besøk av representanter fra SV, Høyre, Ap og Frp. Det kom frem et tydelig skille mellom høyresidens og ventresiden politiske retninger.

lokkonferanse stavanger2

Sosial dumping På dag 2 av konferansen var sosial dumping det store temaet. Det startet med en innledning fra Per Skau, Generalsekretær NBTF (Nordisk Bygg- og Trearbeiderføderasjon) Den viktigste jobben for NBTF er å samordne fagorganisasjonene i byggebransjen opp mot EU. NBTF har stor innflytelse i EBTF og EU og jobber mye med grenseoverstridende arbeid i norden. Norge har fått dobbelt så mange arbeidere fra Polen og Baltikum enn resten av norden tilsammen. Norge har med fagforeningene noe svakere kontroll på byggeplassene enn de andre nordiske landene. Laval dommen fikk stor betydning i Sverige. Det ble mer sosial dumping i Sverige etter denne dommen. Det foregår sosial dumping i hele europa. Spesielt innen byggebransjen. Utstasjoneringsdirektivet skulle sikre at de som ble utstasjonert i andre land ble sikret et minimum av lønn og arbeidsvilkår. Dette fungerte frem til Laval. Da ble dette gjort om til et maksimumsdirektiv. EU er i ferd med å innføre et nytt direktiv (håndhevingsdirektivet), slik at hvis man ikke blir definert som utstasjonert, så er det lønn og vilkår fra hjemlandet som skal gjelde. NBTF og EBTF jobber hardt for å finne løsninger på dette.

lokkonferanse stavanger3

Leder for forhandlingsavdelingen i EL&IT Forbundet, Jan Olav Andersen, orienterte om situasjonen i egen organisasjon. Vi har fått allmenngjort overenskomsten på 7 petrokjemiske anlegg på bakgrunn av 1 lønnsslipp fra en tysk elektriker. Arbeidsgiverne har etter dette mobilisert stor motstand mot allmenngjøring. Dette har gjort at dokumentsjonskravet har blitt betydelig større for allmenngjøring. Saken i Mosjøen var et vendepunkt for Forbundet. Da ble strategien endret til at vi satser på å organisere de ansatte, for så å opprette tariffavtale. Vi har nå nye utfordringer med likebehandlingsprinsippet. Dette gjør at mange går over til enkelmannsforetak, entrepriser o.l. for å omgå regelverket. Regjeringa har laget 3 tiltakspakker mot sosial dumping. Utfordringen med dette er at for mye henger i at tariffavtalene er allmenngjort. Og dokumentasjonskravet er for høyt. Nelfo kjemper mot allmenngjøring, og de klarer ikke å svare på hva de mener skal være minstelønn i bransjen. Vi må jobbe både sentralt og lokalt med å overbevise Nelfo om at allmenngjøring er lurt.

Forbundet og tillitsvalgte må kartlegge bedre hvordan det egentlig står til i bransjen med sosial dumping i Norge. Jan Olav oppfordret alle lokalorganisasjoner til å gå mer aktivt til verks med å få en oversikt over bransjen i markedet lokalt. Vi må begynne å oppsøke anleggsplassene for å få god nok kontroll, og ta tak i problemene fortløpende.Dette er en av de viktigste jobbene til fagbevegelsen.