ia 00 lo og nho besok

Søndag 28. april er verdens Arbeidsmiljødag. Over hele verden markeres dagen til minne om dem som har blitt skadet og drept i arbeidslivet. Årets markering i Norge skulle foregå fredag 26.april ved at lederne for LO og NHO skulle besøke en bedrift som hadde fått til et bra HMS-samarbeid mellom ansatte og ledelse.

I denne anledning ble undertegnede kontaktet av LO, med bakgrunn i at tidligere presentasjoner av Oslo-avdelingens IA-arbeid har vært presentert på diverse konferanser og andre fora, og har i så måte vakt oppmerksomhet og begeistring.

Den 26. april troppet følgende delegasjon opp på Ole Deviks vei 10: leder for LO, Roar Flaathen, leder for NHO, Kristin Skogen Lund, samt. leder for EL og IT, Hans O. Felix, forbundssekretær Henning Solhaug, EL og It, Marianne Svensli og Andre Nerheim fra LO, Ingunn S. Eriksen, NHO, Eirik Remo og Knut Christensen fra Norsk Teknologi, samt. Harald Torsvik fra NAV Arbeidslivssenter Oslo. I Ole Deviks vei ble de ble tatt i mot i auditoriet som vi for anledningen hadde lånt av ABB. I tillegg hadde delegasjonen med seg både fotografer og journalister.

Her i auditoriet hadde Osloavdelingen, med god hjelp av Maarit Vallevik, ordnet i stand med YIT-banner, fint fruktbord og stilige YIT-lommelykter til deltakerne.

ia 01 knut apner

Knut Gaaserud ønsker velkommen og åpner showet. Foto: Glenn Marthinsen

Knut Gaaserud åpnet showet med å presentere YIT for de fremmøtte, først fikk alle deltagerne i rommet presentere seg raskt, så viste Knut frem kjernen av det YIT driver med og hadde passende nok med slagordet vårt; «I YIT arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke», før Jan Aasvang og Per Morten Rostille tok scenen og fortalte om hvordan service og prosjekt fungerer i Oslo.
ia 02 oslo prosjekt

Herrene Rostille og Aasvang presenterte driften i Service og Prosjekt i avd. Oslo, og også deres syn på IA-arbeidet som er lagt ned i avdelingen. Foto: Glenn Marthinsen

For å presentere selve IA-arbeidet og metodikken man har benyttet seg av, kom Therese Johannesen opp på scenen, etterfulgt av El og It-klubbformann Morten Svendsen. Det var samtykkende nikk og bekreftende glis å spore i ansiktene hos både LO og NHO-leirene. Det var tydelig at man var fascinert. Undertegnede satt som tilskuer i salen, og var både stolt og imponert av sine venner i Oslo, her hadde man virkelig forberedt seg godt, og leverte en glimrende presentasjon. Og IA-arbeidet som er gjort i avdeling Oslo savner sidestykke, både hos våre andre avdelinger og hos konkurrentene våre. Nettopp dette presiserte Therese Johannesen også i sin presentasjon: «Målet vårt er å ligge så langt foran konkurrentene våre, at de blir tvunget til å komme etter.»

Foruten å ivareta de ansattes helse på en best mulig måte, ligger det også økonomiske gevinster i å ha et godt IA-arbeid. Sykefravær og skader koster penger, og det samme gjør en høy turnover. Ved å passe på sine ansatte og kolleger og ta helse på alvor, opplever man reduksjon i sykefraværet, og opplever at de ansatte blir værende i bedriften. Faktisk har man fått jobbsøknader fra mennesker som har hørt om, og sett IA-arbeidet i praksis, og vil være en del av dette. Sist, men ikke minst er det flere av kundene våre, som har fattet interesse for avdelingens IA-arbeid. Gjengen fra Oslo har flere ganger presentert arbeidet sitt for kunder som har HMS på alvor.

ia 03 thereseia 04 morten

Therese Johannesen forteller ivrig og engasjert               Morten Svendsen understreker viktigheten av å involvere
om IA-arbeidet gjort.                                                    de ansatte hele veien.
Foto: Glenn Marthinsen                                                 Foto: Glenn Marthinsen

Etter applaus fra de fremmøtte, og etter å ha mottatt gaver både fra LO og NHO, gikk turen videre bort til verksted og lager, der Geir Bredde ventet på oss, klar til å presentere de hjelpemidler avdelingen har kommet frem til i samarbeid med montørene.

ia 05 flaten og lund
Roar Flaathen lar seg fascinere av styltene våre, mens Kristin Skogen Lund og Hans O. Felix er lutter øre når hjelpemidlene forklares. Foto: Glenn Marthinsen
Både Flaathen og Skogen Lund lot seg begeistre av Geir Breddes presentasjoner av alt utstyr de har testet og bestemt seg for å bruke. Fra vernesko, til lettere driller, stylter, transportutstyr og verktøykasser ble behørig presentert og det kom mange spørsmål underveis. Om noen var skeptiske til å begynne med, var i alle fall alle overbevist da de gikk derfra om at riktig og tilpasset verktøy og gode hjelpemidler betyr mye for å redusere belastningslidelser.
Uttalelser som «YIT er en mønsterbedrift» og «Dette er selve intensjonen med IA-avtalen» kom fra både LO og NHO-representantene.
ia 08 geir bredde forklarer
En engasjert Geir Bredde presenterer i detalj hvordan man sammen med de ansatte har kommet frem til gode verktøy og hjelpemidler for å redusere slitasjeskader. Foto: Glenn Marthinsen
På spørsmål fra Skogen Lund om hva som var den største utfordringen med IA-arbeidet svarte Therese raskt at det måtte være det rigide skjemaveldet som er. Prosjektledere og baser ute i anleggsbrakkene håndterer sine nærmeste medarbeidere på en god måte når helsa skranter litt, enten med alternativt arbeid, eller god oppfølging, men iblant får man ikke rapportert inn på de riktige skjemaene, eller man vet kanskje ikke helt hvordan det skal gjøres. Da oppleves det som urettferdig å få en «smekk» for at man ikke har tatt hånd om sine medarbeidere.
Geir Bredde høstet stor applaus for sin presentasjon, og dagen ble avsluttet med gruppebilde utenfor verksted/lager med ønsker om god helg fra de forskjellige representantene.
Glenn Marthinsen, SHVO.