FEK

Den tidligere FKE forskriften er nå endret og døpt om til FEK. EL&IT Forbundet og dets medlemmer har engasjert seg sterkt i prosessen med denne endringen. Vi var blant annet ut i politisk streik 18. januar 2012 for å markere hvor viktig dette er.

 

Slått sammen

Den nye forskriften er en sammenslåing av tidligere «Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk» og «Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg». Den nye forskriften skal hete «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», forkortet FEK.  Det har vært en lang prosess for å komme frem til sluttresultatet. De første utkastene kom allerede i 2004.

Viktig for faget

Elektrisitet er en farlig vare, og det kan få store person- og materielle skader om det brukes feil. Derfor er det så viktig at vi har en forskrift som sikrer at alle som skal utføre arbeid med dette er riktig kvalifisert til oppgaven. Gode kvalifikasjonskrav sikrer også en god utdanning til faget.  En liberalisering av denne forskriften ville ført til en mer useriøs bransje, og flere feil og mangler ved elektriske anlegg.

Viktige punkter

Forskriften sikrer bruk av kvalifisert personell ved arbeid på elektriske anlegg og på elektrisk utstyr. Personell skal som hovedregel være fast ansatt og del av et kompetent fagmiljø i virksomhetene. Rutinene i virksomhetene skal være klare og dokumentert, slik at myndighetene ved tilsyn og kontroll kan sikre seg at forskriftens intensjoner er ivaretatt. I den nye forskriften er det lagt mer ansvar over på bedriftene for å sikre at de ansatte har den kunnskap og kvalifikasjoner som trengs.

Må følge med praksis

Som alltid når det kommer nye lover og forskrifter, vil det ta litt tid før man finner ut hvordan den blir praktisert. Derfor vil EL&IT Forbundet kjøre en offensiv opplysningskampanje om den nye forskriften til sine tillitsvalgte og medlemmer. Det er viktig at vi får praktiseringen av denne forskriften på linje med de intensjoner som EL&IT Forbundet har lagt til grunn. Det er derfor også viktig at dette blir et tema på klubbmøter og fagforeningsmøter i tiden fremover. Alle medlemmer bør sette seg inn og ha kjennskap til denne forskriften, og sammen sørge for at bedriftene følger opp.