Sakset fra januarutgaven av Arbeidervern

Arbeidstilsynet har fokus på sosial dumping, men det er ikke alltid så lett for dem å få gjort noe med.
Det som er viktig, er at oppdragsgivere stiller krav, og at de følger opp kravene.

Det er også viktig at vi tillitsvalgte og verneombud følger med og varsler når vi kommer over tilfeller av sosial dumping.