2014 Forhandlingsutvalget ELIT 1

Den 22.-23. januar hadde forhandlingsutvalget i EL&IT Forbundet på LOK et felles møte med forhandlingsutvalget til Norsk Teknologi. Hovedtema var selvsagt tariffoppgjøret til våren.

Caverion er godt representert i Forhandlingsutvalget i EL&IT med Hans Petter Hverven (Oslo), Kim Andre Arnesen (Askim), Bjørn Tore Fremgården (Kongsvinger) og Lars R. Mjøen (Trondheim).

Møte startet med en orientering om markedssituasjonen av Bjørn Erik Øye fra Prognosesenteret. I grove trekk ser markedet ut til å være relativt bra fremover for Norges del, og det ser ut til at resten av Europa er i ferd med å snu nedgangen som har preget de siste årene.

Forhandlingsleder i EL&IT Forbundet, Jan Olav Andersen, orienterte om EL&IT's arbeid med og gjennomføring av oppfriskningskurs for elektrikere. Kurset er gjennomført av nesten 400 elektrikere på landsbasis de siste 2 årene. Kurset er bygd opp på en gap-analyse fra pesnum i 1994 frem til dagens nivå. EL&IT Forbundet har samarbeidet med en rekke videregående skoler for å fått dette til, og anser kurset som en stor suksess. 

Partene gikk så gjennom hovedlinjene i kravene som vil bli stilt i årets tariffoppgjør. Det offesielle kravoverleveringen vil skje på et møte den 9. april. Selve forhandlingene vil skje i den siste uken i april.

2014 ForhandlingsutvalgetELIT 2