Utskrift

Partene sentralt har kommet til enighet om nye satser for diett og kjøring. Se vedlagte lenke til Forbundets hjemmeside:

 

http://www.elogit.no/id/15653.0

 

Satsene er gjeldende fra 1. januar. Det vil si at den enkelte skal ha etterbetalt om man har fått slik godtgjørelse.