Klubbstyret i Caverion Haugesund i diskusjoner med LO-ledelsen.
Foto: Glenn Marthinsen

10. og 11. februar holdt klubben ved Caverion Haugesund en 2-dagers konferanse for styret.
Møtet ble avholdt ved LO Rogaland Nord sine kontorer, der elektrofagforeningen for Rogaland også holder hus.

Sentralt tillitsvalgt Lars Mjøen og undertegnede var invitert, sentralt fra Caverion.
Invitert var også avdelingssjef for Haugesund, Ove Lode, og
representant fra EL&ITs sentrale HMS-utvalg, Terje Hansen.

På dagsorden sto, naturligvis, nedbemanninger i forbindelse med tapet av Statoil-avtalen, men også HMS.

Styret fikk en gjennomgang av reglene rundt valg av verneombud og valg av arbeidsmiljøutvalg, ved Terje Hansen,
og vi fikk diskutert litt internt hvordan det skal gjøres i Caverion, og hvordan det faktisk fungerer ute på avdelingene.
Distriktssekretær John Helge Kallevik holdt en seanse om å drive klubbarbeid,
valg på årsmøter, og annet nyttig stoff.


På tampen av dag 2 fikk vi celebert besøk fra LO-leder Gerd Kristiansen og
2. nestleder Hans Christian Gabrielsen.

LOs øverste ledelse var svært interessert i å høre om hvordan Statoil hadde overlatt vedlikeholdsavtalene til Coor
istedet for Caverion,
og måten ledelsen i Caverion håndterer dette på.

STV og SHVO takker for invitasjonen til konferansen,
og ønsker klubben lykke til med årsmøtet!

Styret i klubben i Haugesund sammen med toppledelsen i LO.
Fra venstre: Liv Heidi Moen, Rolf-Arne Fagermo, Karl Martin Mannes - alle Caverion, Hans Christian Gabrielsen - LO, Gerd Kristiansen - LO, Glenn Marthinsen - Caverion
Foto: John Helge Kallevik