KLK2014

Klubblederkonferansen for EL&IT tillitsvalgte i Caverion ble avholdt 26. mars. Tilsammen 33 tillitsvalgte deltok på konferansen.