Penger

Den 13. oktober kom partene EL&IT Forbundet og Norsk Teknologi til enighet om de omstridte 36 ørene i årets tariffoppgjør.

 

Uenigheten kom etter at forhandlingene var feridgstilt. EL&IT Forbundet mente det sto klart i protokollen at det skulle flyttes 3 kr fra det bedriftsinterne tillegget (§3E) til grunnlønn (§3A). Norsk Teknologi mente at 3 kr på grunnlønn hadde mer verdi enn i 3E tillegget. Dette på grunn av at mange prosentuelle tilligg som fagarbeidertillegg, bastillegg o.s.v. regnes ut i fra grunnlønna. EL&IT mente dette var tatt høyde for i forhandlingene.

Da partene til slutt ikke klarte å bli enige om saken, ble den sendt til Voldgiftsnemda hvor en uavhengig dommer avgjør saken. Løsningen ble at det i år flyttes kr 3 fra 3E til 3A, og ikke 3,36 kr. Ved neste års mellomoppgjør trekkes 36 øre fra det sentrale tillegget.

Protokollen fra forliket finner du på denne linken:

http://elogit.no/asset/12375/1/12375_1.pdf