Utskrift

styresamlingyitoslo2013

Montørklubben i YIT Oslo avholdt sin årlige styresamling 21.-22. juni på Fagerborg Hotell i Lillestrøm. Sentraltillitsvalgt for EL&IT klubbene i YIT var også invitert til å delta.

Samlingen startet med en presentasjonsrunde, samt diskusjoner om hvordan klubben skulle jobbe og fordele oppgavene mellom styremedlemmene. Det var en ung og engasjert gjeng som var samlet, og alle fikk hvert sitt ansvarsområde i styret

Videre sto pensjonsordningene på dagsorden. Sentraltillitsvalgt, Lars Mjøen, hold en lengre presentasjon om dette temaet. Det ble sett nærmere på hva som skjedde i pensjonsreformen og hvordan dette har påvirket pensjonsordningene våre. Vi kom også innom hvordan folketrygden er oppbygd og fungerer. AFP ordningen ble gjennomgått, og vi så nærmere på de ordningene vi har i YIT. Det var stor enighet i styret i klubben om at dette var et viktig tema, og at vi måtte prioritere å opplyse medlemmene våre om dette.

Videre ble det holdt et innlegg om klubbsamarbeidet i YIT, samt informasjon om fisjonen med YIT/Caverion, før Sentraltillitsvalgt måtte finne veien hjemover. Resten av styret i Osloklubben fortsatte konferansen med fokus på bl.a. forhandlingsteknikk.