KLK2015 alle

Onsdag 8. april ble Klubblederkonferansen for EL&IT-klubbene i Caverion avholdt på Gardermoen.

Representanter fra 32 klubber var tilstede i salen når Lars Mjøen åpnet konferansen på morgenen. Lars åpnet med å fortelle litt om hva han som sentraltillitsvalgt har jobbet med i året som er gått siden forrige konferanse; trakassering av tillitsvalgt, oppsigelsessaker i forbindelse med bortfall av to store kontrakter, rot med lønningskontoret, utarbeidelse av medlemsbladet «Overspenningsvernet» og tariffavtaler på den enkelte avdeling mm.

Deretter ble det satt fokus på tillitsvalgtes rettigheter, plikter og oppgaver. Samarbeidsavtalen for bruk og varsling av tillitsvalgttid ble gjennomgått punkt for punkt, og deretter ble avtalen gjenstand for gruppeoppgaver. Gruppene  besvarte da hvor mye tid man brukte pr klubb, hvordan tillitsvalgttid ble varslet overfor bedriften  og hvordan bruk av tillitsvalgttid ble håndhevet av bedriftene rundt omkring.

Etter en kort pause var det tid for å debattere bedriftens ønske om å gå over fra fjortendagers utlønning til månedsutbetaling. Her ble det til slutt vedtatt med stort flertall at vi ønsket å fortsette på utbetaling av lønn slik som det er nå.

Regnskap og budsjett ble raskt gjennomgått og vedtatt. Det samme var tilfelle for forslaget om å endre navn på STU i Brønnøysundregisteret.

 

KLK2015 Jan

Jan Aasarmoen fra EL&IT Frbundet informerte blant annet om årets mellomoppgjør og klarla hvordan reisetid skal regnes.

Valgkomiteen ved Erik Pedersen la frem sin innstilling til valg som ble vedtatt enstemmig.Lars R. Mjøen fra Trondheim ble enstemmig valgt til Sentralt tillitsvalgt for to nye år. Resten av styret består av Øyvind Landsvik fra Bergen, Geir Ove Bernhoff fra Stavanger, Bjørn Tore Fremgården fra Kongsvinger og Even Mannerud fra Harstad. I tillegg møter Sentralt Hovedverneombud på STU-møtene.

Redaksjonskomiteen la også frem tre uttalelser som ble gjennomgått og vedtatt: En om FSE-opplæring i Caverion, en om den nye arbeidsmiljøloven og en om den nye pensjonsordningen i bedriften.

 KLK2015 Knut

Til slutt på dagen kom ledelsen, ved Knut Gaaserud og Bente Sandal, til konferansen for å fortelle om selskapets utvikling siste år, og svare på spørsmål fra salen. Dette ble godt mottatt fra klubblederne da det er mange år siden vi har fått dette til.

 

(Foto: Steffen Olsen og Yngve Falkenberg-Arell)