Ledersamling 2015 september

Den 22.-23. september arrangerte Caverion sin andre ledersamling for året. Sentraltillitsvalgt og Sentralt Hovedverneombud ble invitert til å delta på samlingen.

 

Mye har skjedd i selskapet etter vi fisjonerte ut av YIT og ble Caverion i 2013. Og mye skal skje fremover. Konsernledelsen har jobbet mye med strategien til selskapet, og det var viktig at dette ble kommunisert ut godt til alle lederne. Samling fikk besøk av vårt øverste leder, konserndirektør Fredrik Strand. HAn orienterte om det overordnede strategien til konsernet. 

Vi fikk også besøk av administrerende direktør i Caverion Sverige, Thomas Lundin, som orienterte om hvordan de har løst organiseringen av bedriften der. I Caverion Sverige er de ca. 4000 ansatte fordelt på rundt 100 avdelinger. De er stort sett organisert likt med Norge. Sverige har store ambisjoner om å vokse mye på prosjekt fremover.

Administrerende direktør i Caverion Norge, Knut Gaaserud, orienterte om hvordan vi skal implementere strategien i Norge fremover. I tillegg var nøkkelpersoner i selskapet frem og orienterte om de forskjellige fokusområdene vi skal satse på fremover, samt hvilke prosesser det jobbes med. Det er mange spennende prosesser og endringer på gang, så det blir mye å ta tak i fremover.

Ledersamling 2015 september2

(Foto: Lars R. Mjøen)