HMS konferanse Caverion 2015

Caverion har fokus på HMS og arrangerte en todagers HMS konferanse for hovedverneombud og HMS-koordinatorer den 5.-6. oktober.

 

I år var konferansen utvidet fra én til to dager. Og godt var det, for innen HMS er det mye å diskutere og informere om. Dag 1 av konferansen hadde fokus på forebygging av skader, mens dag 2 gikk mer inn på hva vi gjør når ulykken først er ute.

Konferansen fikk besøk av Lars Goffeng fra STAMI som orienterte om strømskader. Antallet strømulykker har gått kraftig ned de siste 100 årene, og dette til tross for at vi bruker mye mer strøm. Dette sier noe om at det har blitt mer fokus på sikkerheten rundt å jobbe med strøm. DSB for nå meldt inn ca. 350 strømulykker i året, men man anslår at det er store mørketall i tillegg. Det er forsket mye på strømskader de siste årene, og man vet nå at strømskader kan være meget farlig. STAMI anbefaler at man ligger til overvåkning i minst 12 timer hvis man er utsatt for en strømgjennomgang, med justering i forhold til klinisk situasjon. Uansett må man alltid oppsøke lege, samt å få registrert skaden. Vi vet også at det kan komme senskader etter en strømulykke, og da er det vesentlig at ulykken er registrert i forhold til forsikring osv.

Regionalt verneombud, Rune Olsen, orienterte om farene rundt asbest. Det er fortsatt mange bygg i Norge som inneholder asbest. Er man i tvil om det er asbest eller ikke, skal man alltid få dette sjekket av autorisert personell. Det er også kun autorisert personell som skal sanere asbest. Blir man utsatt for asbest, må man kontakte lege for sjekk.

Solbjørg Hoftvedt fra Stamina snakket om ergonomi og jobbhelse. Hovedbudskapet hennes var å tenke helheten innen helse. Både det fysiske og psykiske. Vi må ha fokus på livsstilen både på og utenfor jobb i forhold til helsa vår. Det er anslått at innen 2020 vil 70 % av alt sykefraværet i Norge være livsstilsrelatert. I tillegg til at bedriften skal tilrettelegge arbeidssituasjonen på best mulig måte, er den enkelte nødt til å ta ansvar for egen helse og arbeidshverdag.

Sigve Oltedal fra Safetec holdte et interessant innlegg om granskning og årsaksanalyser. I Caverion gransker vi alle alvorlige ulykker, men er vi gode nok til å finne ut hvorfor ulykkene skjer? Det erviktig å finne de bakenforliggende årsakene til at hendelsene skjer for at vi kan ta god lærdom av de, og forhåpentligvis unngå at de skjer igjen. Her må alle i Caverion bli bedre på å beskrive mer i dybden på hvorfor hendelsen har skjedd. Ikke bare det konkrete som skjedde. 

På konferansen fikk vi også presentert den nye HMS-sjefen som starter i Caverion den 1. januar 2016. Hun har bakgrunn fra bl.a. Aker Solutions og har en imponerende CV som Caverion vil få god nytte av.