LTK15CavTv

Den 19-22. oktober 2015 ble Landstariffkonferansen for LOK avholdt på Lillestrøm. Det er denne konferansen som meisler ut kravene til neste års tariffoppgjør på Landsoverenskomsten.

Som tidligere år var Caverion-tillitsvalgte godt representert på konferansen. I alt 26 av ca. 100 deltagere var fra Caverion. EL&IT Forbundet har en meget god demokratisk prosess foran hvert tariffoppgjør, hvor denne konferansen er et viktig ledd. Tillitsvalgte fra hele landet møttes for å debattere utfordringene i bransjen og i arbeidslivet, samt å diskutere hvilke krav det er viktigst å stille til tariffoppgjøret.

Konferansen ble til slutt enige om at det er pensjonsordninger som er den viktigste saken i tariffoppgjøret. LOK-miljøet vil helst at hele LO-familien skal gå sammen for et såkalt samordnet oppgjør neste år for å få bedret pensjonsordningene. Men skulle det bli forbundsvise oppgjør, vil vi likevel prioritere å forhandle på pensjon. I tillegg til dette vil EL&IT Forbundet forhandle om bedre ordninger for reisemontører, samt få bedre ordninger for å jobbe mot sosial dumping gjennom å heve grunnlønna i tariffen.  

 

(Foto: Arne Nesheim)