Utskrift

KLK2016 sal2

Den 9. mars 2016 gjennomførte EL&IT-klubbene i Caverion sin årlige Klubblederkonferanse. 33 tillitsvalgte var samlet til en dag med mange gode debatter.

 

Dagen startet med en innledning fra sentraltillitsvalgt i Caverion, Lars Mjøen, som oppsummerte året som har gått. Bedriften har det siste året gjennomført flere større omorganiseringer som har tatt en del tid og ressurser for tillitsvalgte. 

KLK2016 Lars

Lars Mjøen åpner konferansen. (Foto: Øyvind Landsvik)

 

Konferansen fikk besøk av Forbundssekretær i EL&IT Forbundet Are Solli. Han innledet om FEK-forskriften. Denne forskriften er noe EL&IT Forbundet har jobbet hardt for ved siste revidering. Den er med på å besytte faget som elektriker som et lovregulert yrke. Det er derfor viktig at tillitsvalgte er med å passer på at både egen bedrift og andre bedriften følger opp det som står i forskriften. Den regulerer bl.a. kompetansekrav til de som utfører arbeidet, samt kompetansekrav til faglig leder.

KLK 2016 Are 

Are Solli innleder om FEK forskriften. (Foto: Lars R. Mjøen)

Klubblederkonferansen fikk også besøk av Forbundssekretær Jan Aasarmoen. Han orienterte om tariffoppgjøret som kommer i vår. Det er et viktig oppgjør hvor LOK-området har satt tjenestepensjon som det viktigste kravet. I tillegg har vi krav om bedre ordninger for de som er på reise og ikke har nattkvarter i eget hjem, samt flytting av økonomi fra 3E til 3A. Når det gjelder tjenestepensjon er vi avhengig av hva frontfaget kommer frem til i sine forhandlinger. LOK området gjennomfører sine forhandlinger 25.-29. april. 

Aasarmoen orienterte også om tvistene rundt oppsigelse av 3E-avtaler som har kommet fra Caverion den siste tiden. Disse tvistene er behandlet mellom partene, og det er enighet om at retningslinjene for oppsigelse av lokale avtaler er fulgt. Det som ikke er klart er hva som skjer med de gamle 3E-avtalene fremover, så lenge man lokalt ikke blir enige om nye avtaler. EL&IT Forbundet vil vurdere å ta med disse lokale avtalene inn i tariffoppgjøret.

KLK2016 Aasarmoen 

Jan Aasarmoen innleder på konferansen. (Foto: Lars Mjøen)

 

Videre på konferansen var det flere aktuelle saker i Caverion som ble debattert blant de tillitsvalgte. Mest debatt ble det rundt bruk av tillitsvalgttid i bedriften. Det ble skrevet et avtale med bedriften rundt rutiner for bruk av tillitsvalgttid for et år siden, og det var nå tid for å oppsummere om avtalen har virket etter hensikten. Det var forskjellige meninger rundt dette.

Andre temaer som ble diskutert var tjenestepensjon, omorganiseringer i bedriften og opplæringsutvalg. Det var en meget engasjert gjeng tillitsvalgte som deltok på konferansen. Det hele ble avsluttet med en felles middag for alle deltagerne.