Utskrift

ForhandlingsutvalgetLOK 2016

Forhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) skal gjennomføres 25.-29. april 2016. Caverion er godt representert i forhandlingene. 

 

Det blir en intens uke med forhandlinger, og fredag 29. april vet vi om man kommer frem til en enighet med motparten om et omforent forslag til et forhandlingsresultat. Blir man ikke enig i forhandlingene, vil neste skritt bli mekling hos Riksmeklingsmannen. En eventuell streik vil ikke skje før etter meklingen.

Forhandlingsutvalget ble valgt på Landstariffkonferansen for LOK i oktober 2015, og har siden den gang hatt flere møter for å lande det endelige kravdokumentet som ble overlevert Nelfo den 11. april.

I forhandlingsutvalget er det 4 stk fra Caverion. Fra ventre på bildet er det Bjørn Tore Fremgården fra Caverion Kongsvinger, Kim Andre Arnesen fra Caverion Askim, Lars Mjøen fra Caverion Trondheim og Erik Pedersen fra Caverion Arendal. I tillegg på bilde er det Øyvind Wallentinsen fra Rogaland elektromontørforening, Ivar Grytvik fra fagforeningen i Bodø og Johnny Breivik fra EL&IT distrikt Møre og Romsdal. I tillegg er Kai Otto Helmersen fra Bravida og Atle Rasmussen fra fagforeninga i Hordaland med.

(Foto: Knut Viggen)