Utskrift

Tariffforhandlinger2016

Tariff-forhandlingene på Landsoverenskomsten for elektrofag som ble avhold 25.-29. april 2016 endte med enighet, og forslaget til resultat blir nå sendt ut på uravstemming til medlemmene. Nå er det viktig å få alle medlemmene til å si sin mening og stemme i uravstemmingen som avsluttes den 2. juni.

 

Viktig seier om fastlønnsavtalene

Noe spesielt i årets oppgjør var at EL&IT valgte å ta inn 5 lokale §3E-avtlaer (fastlønnsavtaler) inn i tariffoppgjøret. 3 av de 5 avtalene var fra Caverion-avdelinger. Spørsmålet var hva som skjer med §3E-avtalene når disse er sagt opp av en av partene. Det er når slått fast at særavtalens lønnsbetingelser gjelder videre inntil ny særavtale er inngått. Det vil komme inn et nytt kulepunkt i §3E om dette. Blir man ikke enige lokalt kan partene på bedriften anmode organisasjonene (EL og IT Forbundet og Nelfo) om bistand.

 

Øking i 3A-satsen (grunnlønn)

Også dette oppgjøret var det viktig å få hevet fastlønnssatsen i §3A. Denne gangen ble det flyttet økonomi fra fagarbeidertillegget i Nye satser LOK 2016§3C. Det ble gjort med at samtlige trinn i fagarbeidersatsene ble reduser med 1 %, og dette ble lagt på §3A. I tillegg ble en del av den økonomiske ramma lagt på en generell økning i §3A. Den nye §3A satsen er nå på 207,29 kr. Flytting av økonomi over til §3A er grep for å å motvirke sosial dumping i bransjen. I tillegg ble satsen for arbeidstaker uten fagbrev økt med 6 kr.

 

Øvrige forbedringer i LOK

- Det er nå slått fast at FSE kurs og opplæring i forskrifter (f.eks. NEK-kurs) skal foregå i ordinær arbeidstid.

- Det er 100 % overtidstillegg hele lørdagen. Tidligere var det 50 % frem til kl 12.00.

- Noe forbedringer i akkordtariffen. Fikk inn pris for bl.a. komfyrvakt. Endret beskrivelsen av lysarmaturer slik at det går ut i fra fysiske mål og ikke antall lysrør. Fikk økt prisen for varmekabel pr. m. med 0,50 kr.

 

Mobiliser medlemme til uravstemming

Nå starter den viktige jobben med å mobilisere medlemmene til å si sin mening om forhandlingsresultatet. Det er viktig at vi får så mange medlemmer som mulig til å avgi sin stemme. Fristen for uravstemmingen er satt til 2. juni. EL&IT Forbundet prøver denne gangen ut elektronisk avtemming i uravstemmingen i håp om at flere skal stemme. Man kan likevel velge å avgi sin stemme på papir som tidligere. EL&IT Forbundet vil sende ut mer informasjon om hvordan den elektroniske avstemmingen skal foregå. Uavhengig av hvordan man stemmer, må tillitsvalgte ut til medlemmene for å informere om resultatet og motivere til å avgi sin stemme.

Les hele protokollen med resultatet her!