EWC2016 6

8.-9. juni 2016 ble den tredje europeiske samarbeidskonferansen i rekken avholdt i Caverion-konsernet. Dette er en videreføring av det europeiske samarbeidet vi også hadde i YIT-tiden. Tillitsvalgte fra alle Caverion-landene samles for å diskutere felles saker på tvers av landegrensene.

 

Europeisk samarbeid blir også kalt European Work Council, forkortet til EWC. I følge et EU direktiv er konsern som har virksomheter i mer enn ett EU land, pålagt å ha et europeisk samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse. På konferansen var det tillitsvalgte fra Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Østerrike, Litauen, Estland, Norge og Danmark. Fra Norge EWC2016 2stilte Glenn Mathinsen (EL&IT), Lars R. Mjøen (EL&IT) og Magnar Tobiassen (NITO). Med så mange forskjellige land er det behov for tolker, slik at alle får mulighet til å delta i debattene. Nytt for året var en bedre og mer profesjonelt oppsett på tolkene med egne båser bakerst i rommet. 

Dag 1 av konferansen er satt av til tillitsvalgte for å diskutere felles tema. Denne gangen fikk vi besøk fra Timo Eklund fra Metallarbeidernes fagforening i Finland som innledet om hvordan man bør jobbe med europeisk samarbeid i konsern. Han fremhever at det er viktig med gode relasjoner mellom tillitsvalgte i medlemslandene for å få EWC til å fungere optimalt. I tillegg til å diskutere interne Caverion-spørsmål, bør man også ta opp mer generelle internasjonale spørmål som arbeidsvilkår o.l. Vi må jobbe for at alle medlemslandene skal ha gode vilkår.

EWC2016 3Dagen ble også brukt til å diskutere spørsmål tillitsvalgte skulle spørre konsernledelsen om. Det er konserntillitsvalgt Juha Kapiainen (bildet t.v.) som fører ordet på konferansen. Han holder til daglig til i Helsinki og har vært konserntillitsvalgt i ca. 8 år nå. Juha og andre tillitsvalgte diskuterte hvordan vi ser på den økonomiske situasjonen i selskapet og hvordan strategien er fremover. Det er også satt i gang en del prosesser fra konsernet som tillitsvalgte ville ha mer informasjon om.

På dag to fikk vi besøk av midlertidig konserndirektør Sakari Toikkanen (bildet t.h.). Toikkanen har tatt over etter EWC2016 4Fredrik Strand som gikk ut av selskapet 17. mai i år. Sakari, også kalt Sakke, har vært i selskapet i over 20 år og kjenner til organisasjonen godt. Han har gjennom årene hatt flere forskjellige funksjoner i Caverion/YIT. 

Sakke orienterte om status i konsernet. Det er per nå store forskjeller mellom landene hvordan det går økonomisk, og hvordan markedet ser ut fremover. Men strategien vår er god og vi skal fortsette med den. Eierne våre har tro på det vi driver med og tenker langsiktig. Vi er nå inne i en periode der vi må prioritere hvilke prosesser vi skal implementere i år og hva vi kan utsette til neste år. Det viktigste nå er å ha fokus på kundene og ut og selge alt det Caverion kan tilby i markedet. Aksjekursen til Caverion gikk en del ned etter første kvartal i år. Det skyldes blant annet at vi leverte et dårligere resultat enn det vi hadde trodd.

Strategien vår er bygget opp rundt de "Megatrendene" vi ser fremover; Økende bruk av teknologi, Energieffektivisering, økt digitalisering og urbanisering. Det er inn disse områdene vi skal øke kompetansen enda mer og levere gode produkter til kundene. Life Cycle Solutions er fremtiden, og vi har lyktes med flere gode prosjekter innen dette konseptet.

EWC2016 5Per mars 2016 var vi 17500 ansatte i Caverion-konsernet. Av disse er det ca. 4500 i Finland, 3800 i Sverige og 2900 i Norge. Det er også stort fokus på HMS i konsernet, og alle Divisjoner blir målt på skader, RUH'er og sykefravær. Det gjennomføres også en årlig trivselsundersøkelse kalt Spirit. 79 % av de ansatte svarte på undersøkelsen i 2015. Dette er et verktøy ledelsen bruker for å sette inn de riktige tiltakene for å bedre arbeidsmiljøet i konsernet.

Juhani Pitkakoski kom på konferansen og orienterte om satsingen Caverion har innen industri. Det er opprettet en egen divisjon kalt Industrial Solutions som går på tvers av landegrensene i Caverion, og som Pitkakoski leder. Divisjonen har gjort det bra den siste tiden og har levert gode resultater. Målet er å vokse innen dette området i tiden fremover. Per nå er det avdelingen i Mongstad og Marineavdelingen i Kristiansand som er en del av Industrial Solutions i Caverion Norge.

På slutten av konferansen fikk vi besøk av Michael Dietlmeier fra Caverion Tyskland. Han orienterte om et nytt EU-direktiv om datasikkerhet som er vedtatt i EU, og skal implementeres i alle EU land innen mai 2018. Direktivet har en del regler som skal sikre EWC2016 1innsamling, lagring og bruk av persondata. Reglene blir lik i hele EU, og alle land må implementere disse reglene. Det er usikkert hvordan dette vil påvirke den norske lovgivningen på området. Direktivet vil få en del konsekvenser for bedrifter, og Caverion må frem til 2018 bruke en del ressurser på å tilpasse seg dette. Direktivet er såpass nytt at man vet ikke alle konsekvensene av dette enda. Men det legger opp til at bedrifter kan få store bøter hvis man ikke forholder seg til lovgivningen.