Utskrift

Image

En app for stømulykker er nå utviklet og foreløpig tilgjengelig for alle med Android telefoner.

Appen er utviklet av NELFO i samarbeid med STAMI, EL&IT, Energi Norge og DSB.

Man finner den i "Google play"-butikken her: https://play.google.com/store/apps/details?id=nelfo.pua.android.stromulykke

Appen inneholder fire ulike «seksjoner»:

Ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt rammes om lag 3000 personer i Norge av strømskader hvert år, og de fleste av disse ulykkene skjer i arbeidssammenheng, forteller Eirik Remo, HMS-ansvarlig i NELFO.  God sikkerhetsopplæring i bedriften skal hindre at slike ulykker skjer. Allikevel skjer strømulykker. Med denne nyutviklede appen er det vårt håp at bransjen holder seg oppdatert på hva man skal gjøre hvis noe skjer. En strømulykke kan medføre store helse-, økonomiske og karrieremessige konsekvenser. Riktig oppfølging ved en hendelse er viktig!

Strømulykker kan gi umiddelbare skader, som brannskader og hjertestans, og senskader i form av muskel- og skjelettplager, psykiske lidelser og skader på nervesystemet.

Minner om at YIT har utarbeidet en egen instruks ved strømulykker. Alle som får strømgjennomgang skal til lege snarest for undersøkelse. YIT har også laget et skjema som den enkelte skal ta med seg til legen for å sikre riktig oppfølging.