Årsmøte Bergen 2017

Årsmøtet i EL og IT-klubben ved Caverion Bergen ble avholdt 10. februar. Nok en gang ble klubbleder Øyvind Landsvik viet tillit i 2 nye år.

 

I tillegg til vanlige årsmøtesaker vedtok årsmøtet å heve klubbkontingenten og å betale ut støtte til medlemmer som var permittert i 2016. Ved valg av tillitsvalgte var det liten pågang fra medlemmene om å overta kontrollen med klubben, så klubbleder siden 2010 Øyvind Landsvik ble gjenvalgt. Resten av styret ble også gjenvalgt, med unntak av en som frivillig gikk ut av styret. Her kom en ung og lovende Stian Misje inn i stedet.

Etter årsmøtet ble arbeidssituasjonen i bedriften diskutert, og at det etterpå ble servert drikke av ymse slag til medlemmene.