Årsmøte Askim 2017

I kjent tradisjon avholdt EL og IT klubben Caverion Askim sitt årsmøte årsmøte den første fredagen i februar, nærmere bestemt 3. februar.

Medlemmene ble 19. desember innkalt til årsmøtet i henhold til vedtektene. Den 17. januar avholdt styret i klubben møte og laget en endelig dagsorden med styrets innstilling til de innkomne forslagene.

20 medlemmer stilte opp på årsmøtet. Klubbleder, Kim Andre Arnesen åpnet møtet.

 I åpningstalen startet han møtet med å takke for at han fikk åpne årsmøtet. Han fortalte så litt om hva klubben er og hvordan klubben er i forhold til fagforening, EL og IT som forbund og opp mot LO som organisasjon.

Han tok så opp spørsmålet om de tilstedeværende hadde lest siste utgaven av overspenningsvernet, medlemsbladet for EL og IT organiserte i Caverion. Han etterlyste engasjement fra medlemmene siden den beste avdelingen i Norge ligger fjerde sist i snitt lønnsmessig.

Kim Andre tok også opp at arbeidslivet endres. Regjeringen gjør inngrep i arbeidsmiljøloven som fører til at flere streiker ble gjennomført i 2016, som E-verk, sykehuslegene og lokomotivførerne. I tillegg streiket KABA for opprettelse av tariff avtale.

LO kongressen 8 – 12 mai 2017 ble nevnt.

Hovedoppgjøret 2018 ble også nevnt i åpningstalen. Hvordan et forslag fra en klubb kunne ende som et prioritert krav i tarifforhandlingene.

Medlemmene ble oppfordret til å bli med på det som blir arrangert av klubben.

Av innkomne forslag kan nevnes bytte av navn på klubben. Det ble vedtatt å bytte navn på klubben til «Montørklubben Askim»

Det sittende styret tok 1 år til. I tillegg ble Tom Olav Østgaard med som styremedlem 3.