Årsmøte Trondheim 2017 1

Montørklubben i Caverion Trondheim avholdte sitt årsmøte 10. februar 2017. Rundt 40 av totalt 75 medlemmer møtte opp, i tillegg til 3 pensjonister.

 

Klubben har for tradisjon å leie et klubbhus for å arrangere årsmøte med påfølgende årsfest. Selve årsmøtet ble gjennomført med stø hånd av klubbleder Kenneth Andersen. Det var ingen vanskelige saker på dagsorden denne gangen.

Årsmøte Trondheim 2017 2

(Klubbleder Kenneth Andersen. Foto: Lars R. Mjøen)

Under valget fikk Kenneth Andersen fornyet tillit som klubbleder i de neste 2 årene. Hele valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Etter at årsmøtesakene var gjennomgått, ble det avhold et kort klubbmøte hvor det ble orientert om arbeidssituasjonen fremover og andre aktuelle saker.

Årsmøte fikk også besøk av Endre Klokkervold fra Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag, som orienterte om arbeidet som gjøres der. Fagforeninga har jobbet mye med mer utadrettet arbeid de siste årene, og det ser vi nytten av nå. Flere bedrifter har fått tariffavtale, og det er avdekket flere eksempler på sosial dumping i området som er varslet videre til de rette tilsynene. Dette er positivt for bransjen i området, slik at det konkurreres på like vilkår.

Klubbleder Kenneth Andersen ga også ut oppmerksomheter til lærlingene som har bestått fagprøven. I tillegg ble det gitt oppmerksomhet til Gunnar Øwre Johnsen som har arbeidet 50 år i bedriften.

 

Årsmøte Trondheim 2017 3

Oppmerksomhet ved bestått fagprøve. F.v. Maria Bjørgen, Kenneth Andersen og Carsten Biermann. (Foto: Lars R. Mjøen)

Årsmøte Trondheim 2017 4

Gunnar Øwre Johnsen får oppmerksomhet fra klubben etter 50 år i bedriften. (Foto: Lars R. Mjøen)