Årsmøte Stavanger 2017

I år kunne Caverion klubben vise til et bra oppmøte. Hele 39 medlemmer benket seg opp i bedriftens kantine i Vassbotn 1, på Lura. Det var en ivrig og samstemt forsamling som ikke lot seg be to ganger når de ble bedt om å stille seg til verv i styret og utvalg. Årsmøte ble avholdt den 16. februar.

Utover de faste årsmøtesakene ble det vedtatt å nedsette en komité for sosiale aktiviteter i klubben.

Til årsmøte hadde klubben invitert Rogaland Elektromontørforening som gjennomgikk reglene rundt permittering og oppsigelse. Fagforeningen kjørte i tillegg en innledning om vårt problematiske arbeidsmarked med løsarbeidskontrakter og omfattende sosial dumping. Dette er en ønsket politikk av vår regjering, noe som er viktig å ta i betraktning når vi skal avgi vår stemme til stortingsvalget i september.

Bedriften var også invitert for å orientere om arbeidssituasjonen for det kommende året. Bedriftens representant, Terje Monsen, påpekte viktigheten av å være organisert i det vanskelige markedet som vi for tiden arbeider i. Her trakk han blant annet frem utleieprisene på markedet, hvor Caverion ofte blir tilbudt innleie av arbeidskraft som ligger langt under selvkosten til bedriften.

Følgende styre ble valgt:

Leder                     : Christopher Fagerland                   

Nest leder              : Knut Terje Larsen                           

Sekretær                : Morten Rommetveit                      

Kasserer                : Geir Ove Bernhoff                          

Styremedlem       : Frode Årsvoll                                   

Styremedlem       : Siv-Lill Tønnessen                          

Styremedlem       : Terje Tonning                                  

Styremedlem       : Anders Sund Jensen                       

Styremedlem       : Tor Lervik                                          

Lærling rep.          : Jone M. Vik                                      

Vara medlem       : Michael Skinner                              

HVO                      : Torjus Kolnes           

 

Bildeteskt: 

Det nye styret i EL & IT Klubben Caverion Stavanger

Bak fra venstre: Lærlingerepresentant Jone M. Viken, Varamedlem Michael Skinner, Styremedlem Siv-Lill  

Tønnessen, Nestleder Knut Terje Larsen, Styremedlem Frode Årsvoll, Hovedverneombud Torjus Kolnes og

Klubbleder Christopher Fagerland.

Foran fra venstre: Styremedlem Terje Tonning, Styremedlem Anders Sund Jensen, Sekretær Morten

Rommetveit og Styremedlem Tor Lervik.

 

Foto og tekst: Geir Ove Bernhoff