Felleskonferansen i YIT ble avholdt 23.-24. oktober på Thon Hotel Oslo Airport. 24 tillitsvalgte fra forskjellige avdelinger rundt om i landet deltok.

felleskonferansen2012 sal


Sentraltillitsvalgt for EL&IT klubbene i YIT, Lars Mjøen, åpnet konferansen og ønsket velkommen til den 9. Felleskonferansen i YIT. Det ble gjennomgått en presentasjon om status i bedriften, samt en oppsummering av hva som har skjedd det siste året.


felleskonferansen2012 glenn

Sentralt Hovedverneombud, Glenn Marthinsen, hadde et godt innlegg om HMS. Han gikk gjennom mye av det HMS arbeidet som er gjort i bedriften den siste tiden, og fortalte om hvilke saker han har fokus på. Temaene var bl.a. IA- arbeid, fokus på ergonomi og hjelpemidler, samt ulykkesstatistikk og forebygging.

Det ble også gjennomført gruppearbeid blant deltagerne hvor det ble disktert bl.a. utfordringer i YIT og utvikling av organisasjonsarbeid i bedriften. Gruppearbeidet gir også en god arena for erfaringsutveksling mellom tillitsvalgte.

felleskonferansen2012 gruppe

felleskonferansen2012 ledelse

 

Både konstituert administrerende direktør, Anders Bredesen, og HR direktør, Bente Sandal, kom innom konferansen og informerte om status i YIT Norge. Det ble trekt frem at YIT har en meget god utvikling innen sykefravær og H verdi. Ledelsen ga også skryt til det Sentrale hovedverneombudet i YIT for sin innsats i arbeidet.

felleskonferansen2012 rekke


Dag 2 på konferansen startet med en innledning fra Boye Ullmann fra Fellesforbundet, som snakket om konsekvensene ved implementering av vikarbyrådirektivet og allmenngjøring av tariffavtaler i forhold til inn- og utleie.

Det var også en lengre diskusjon om hvordan vi skal organisere tillitsvalgtkonferanser i bedriften fremover. Og om hvordan vi skal utvikle samarbeidet mellom de forskjellige forbundene i YIT.

felleskonferanse2012 kenneth


Vår representant i det europeiske samarbeidsutvalget, Kenneth Knudsen, informerte om arbeidet som blir gjort i utvalget og litt om status i de andre YIT landene. Kenneth kan fortelle at det er meget god dialog og samarbeid mellom tillitsvalgte i de forskjellige landene.