Årsmøte Halden 2017

Klubben i Caverion Halden gjennomførte årsmøte 24. februar 2017.

 

Gjennomføringen av årsmøte var vellykket. 15 av 24 medlemmer deltok på møtet. I tillegg til de vanlige årsmøtesakene, ble det sosialt samvær med mat og drikke. 

Joakim Tveit fikk fornyet tillit og ble gjenvalgt som klubbleder.