Årsmøte Porsgrunn 2017 1

Fredag 10. mars avholdt Caverion Porsgrunn sitt årsmøte. 29 medlemmer deltok.

 

Klubbleder André Nielsen fikk fornyet tillit av klubben. Årsmøte valgte inn en ny tillitsvalgt, Stian Ytterbø, som kasserer i klubben. André er fornøyd med å få friske krefter inn i styret.

Klubben vedtok å bytte navn fra "ELigIT klubben Caverion Porsgrunn" til "ELogIT klubben Caverion Porsgrunn og Herøya". Dette skyldes at bedriften har valgt å skille ut Herøya som en egen avdeling. Det ble også valgt separate verneombud og opplæringsutvalg for de to lokasjonene. 

Årsmøte ble avholdt på Rio Pizza i Porsgrunn. Etter årsmøte serverte klubben pizza og god drikke.

Årsmøte Porsgrunn 2017 2