Årsmøte Oslo 2017

Den 29. mars avholdte EL og IT-klubben i Caverion Oslo sitt årsmøte. Blant sakene var lønnsavtale i avdelingen, felles montørpool og fellestransport.

 

Klubben i Oslo har endelig fått på plass en lokal lønnsavtale etter lengre tids forhandlinger. Årsmøte drøftet videre rammer for fremtidig lønnsavtale.

Årsmøte diskuterte bedriftens bruk av fellestransport. Montørklubben har i flere år opplevd at bedriften bruker sin styringsrett for å benytte fellestransport også på prosjekter i Oslo sentrumsområde. Dette har ført til mye misnøye blant medlemmene, og medlemmene føler innføringen av fellestransport fra bedriftens side har vært å svekke opparbeidede lønns- og arbeidsvilkår. Årsmøte vedtok en uttalelse om temaet.

Årsmøte drøftet også utfordringen med store skiller mellom avdelingene i Oslo. Årsmøtet oppfordrer bedriften til å ha en felles montørpool på service og prosjekt, samt bedre samarbeidet mellom avdelingene. 

Årmøte fikk også besøk av leder for Heismontørenes fagforening, Markus Hansen. Markus orienterte bl.a. om konflikten i Kone, hvordan fjerne bemanningsbransjen og gjeninnføre offentlig arbeidsformidling og sosial dumping.

Årsmøte Oslo 2017 2