EWC2017 6 4

Den 7.-8. juni 2017 var det tid for årets europeiske samarbeidskonferanse i Caverion. Konferansen ble som vanlig avholdt i Caverions hovedkvarter i Helsinki.

 

I alt var det 20 tillitsvalgte på konferansen fra Caverion-landene Finland, Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Estland, Østerrike og Polen. Fra Norge stilte Lars Mjøen (EL&IT Trondheim), Simon Orø (FF Bodø) og Bjørn Tore Fremgården (EL&IT Kongsvinger). PåEWC2017 6 1 konferansen kom også representanter fra konsernledelsen, Merja Eskola (HR-direktør), Ville Tamminen (Adm dir. Finland) og Knut Gaaserud (Adm. dir. Danmark/Norge).

På konferansen blir det orientert om status fra tillitsvalgte i de forskjellige landene. I Tyskland begynner ting å snu i positiv retning. De hadde en del prosjekter som gikk dårlig i fjor, men det ser nå ut som prosjektvirksomheten går bedre. Danmark har fått mange store prosjekter. Det er mye som skjer i markedet, spesielt i København og Århus. Finland gjør det bra, spesielt innen service. Finland har investert en del innen satsingen på industri. Størst utfordring for tiden er i Sverige. De har levert meget dårlige resultater det siste året. I Sverige blir det nå en del omorganiseringer, og det er planer om å redusere med rundt 160 ansatte.

Vår nye konserndirektør Ari Lehtoranta kom innom konferansen for å orientere om status og veien videre. Vi har vært gjennom et tøft år i 2016 i bedriften. Men etter at vi har satt inn nødvendige tiltak, ser det nå ut til at trenden snur. Det første vi må fokusere på nå er å bedre cashflow. Altså å være dyktig på å fakturere tidlig slik at vi får penger inn før vi må betale for utstyr og materiell. Her må alle ha fokus på å avslutte jobbene raskt, slik at faktura kan bli sendt ut. Divisjon Danmark/Norge har blitt dyktige på dette.  

EWC2017 6 3

Vi fikk inn bra med ordre i første kvartal. Dette til tross for at vi stiller høyere krav til hvilke type prosjekter vi skal regne på og hvilke marginer vi skal ha. Vi skal ikke unngå store prosjekter, men vi skal unngå prosjekter som gir oss problemer.

Caverion har redusert med rundt 1000 ansatte siste året. Vi er per i dag 16679 ansatte i konsernet. Vi har en brukbar utvikling innen HMS. Vi er en av de beste i bransjen, men samtidig er vi i en utfordrende bransje. Alle har et ansvar for HMS, og alle må bidra til mindre skader og ulykker. Ledere og ansatte må bidra til en god HMS-kultur.

Svarprosenten for konsernet ble på 79 %, som var samme resultat som 2015. Ari Lehtoranta sier vi må satse på de ansattes engasjement og at de trives på jobb. Kun 1/3 av de ansatte tror at Spiritundersøkelsen har en effekt. Det betyr at vi må bli mye bedre EWC2017 6 6på å følge opp og sette inn tiltak basert på undersøkelsen. Ari Lehtoranta vil personlig følge opp at lederne tar dett på alvor.

Tillitsvalgte stilte spørsmål til konserndirektøren om hvordan Caverion jobber med markedsføring. Ari Lehtoranta har undersøkt at det er kun 123 personer i konsernet som driver med markedsføring. Vi er nødt til å definere mer hvem som skal jobbe med markedsføring av våre tjenester. Vi trenger også flere som kan oppsøke nye kunder og selge oss inn med det vi kan tilby av tjenester.