Installasjonskonferansen i EL&IT blir avholdt 15.-17. oktober i Drammen. YIT er godt representert med hele 7 tillitsvalgte.

installasjonskonferanse2012 1

Konferansens første dag var viet til hva som skjedde i tariffoppgjøret og veien videre. Jan Olav Andersen innledet om "Etter tariffoppgjøret" og reiste et par viktige spørsmål. Det var også satt tid til gruppearbeid hvor det ble diskutert forskjellen på innleie og bortsetting av arbeid, samt hva vi legger i likebehandlingsprinsippet.

Jan Aasarmoen innledet om hva som er de nye endringene i akkordtariffen etter årets oppgjør.
installasjonskonferanse2012 2

Dag 2 startet med en innledning av Forbundssekretær, Henning Solhaug, om HMS konsekvenser av overvåkning. Han informerte om at Fafo har kommet med en rapport om dette som ligger ut på Fafo sine nettsider. Det ble et stort engasjement i salen om dette temaet. EL&IT Forbundet vil jobbe videre med dette temaet.

Det er også bevilget penger fra LO's utdanningsfond til en forskningsgruppe som jobber med dette. Forskningen vil være avsluttet i 2013. Vi vil da ha et klarere bilde på hvordan vi skal jobbe videre med problematikken.

Vårt eget sentrale hovedverneombud, Glenn Marthinsen, kom også innom konferansen og holdt et innlegg om ergonomiarbeidet i YIT Oslo. Han viste frem en del av hjelpemidlene YIT har anskaffet for å begrense belastningsskadene til de ansatte.

installasjonskonferansen2012 3

John Helge Kallevik hadde et innlegg om brakke- skifteforhold på arbeidplassene. Dette har blitt bedre de siste årene, men er fortsatt et problem på en del plasser. Han anbefalte tillitsvalgte og verneombud om å sette dette på dagsorden i tiden fremover.