EWC2017 02

Den 9. februar var det møte i arbeidsutvalget i Europeian Work Council (EWC) i Caverion. Hovedlinjene er at 2016 har vært et utfordrende år, men vi har stor tro på 2017.

Årsmøte Trondheim 2017 1

Montørklubben i Caverion Trondheim avholdte sitt årsmøte 10. februar 2017. Rundt 40 av totalt 75 medlemmer møtte opp, i tillegg til 3 pensjonister.

Årsmøte Askim 2017

I kjent tradisjon avholdt EL og IT klubben Caverion Askim sitt årsmøte årsmøte den første fredagen i februar, nærmere bestemt 3. februar.

Årsmøte Bergen 2017

Årsmøtet i EL og IT-klubben ved Caverion Bergen ble avholdt 10. februar. Nok en gang ble klubbleder Øyvind Landsvik viet tillit i 2 nye år.

OSPV2017

Årets utgave av medlemsbladet Overpenningsvernet er klart og sendes ut i posten til alle EL og IT-tillitsvalgte i Caverion. Tillitsvalgte lokalt må sørge for å distrubiere bladet ut til sine medlemmer.