Årsmøte i Bergen avholdt.

 

Arne Nesheim og Helge Schrøder ble takket av som tillitsvalgte etter årsmøtet i klubben i Bergen 12. februar

LTK15CavTv

Den 19-22. oktober 2015 ble Landstariffkonferansen for LOK avholdt på Lillestrøm. Det er denne konferansen som meisler ut kravene til neste års tariffoppgjør på Landsoverenskomsten.

HMSkonfELIT1

El&IT har tradisjon for å arrangere en HMS-konferanse på høsten. Året i år var intet unntak, og konferansen ble avholdt på Scandic Airport Gardermoen. Tak for antall deltakere var i år satt til 60, og konferansen var fulltegnet rett etter sommerferien.

HMS konferanse Caverion 2015

Caverion har fokus på HMS og arrangerte en todagers HMS konferanse for hovedverneombud og HMS-koordinatorer den 5.-6. oktober.

Ledersamling 2015 september

Den 22.-23. september arrangerte Caverion sin andre ledersamling for året. Sentraltillitsvalgt og Sentralt Hovedverneombud ble invitert til å delta på samlingen.