KLK2015 alle

Onsdag 8. april ble Klubblederkonferansen for EL&IT-klubbene i Caverion avholdt på Gardermoen.

Oslo arsmote 2015 deltagere

Den 18. mars avholdt Montørklubben i Caverion Oslo sitt årsmøte. Rundt 80 medlemmer hadde møtt opp.

 

Landsmøte2015 Caverion

I alt var det 24 tillitsvalgte fra Caverion som deltok på Landsmøte til EL&IT Forbundet og satte sitt preg på konferansen.

 

Tommy gave

Medlem i Sentralt tillitsvalgtutvalg (STU), Tommy Hansen, mottok gave fra tillitsvalgte i Caverion på Landsmøte 2015 for sin innsats i sentrale verv.

Askim deltagere

Fredag 27. februar avholdte EL&IT-klubben i Caverion sitt årsmøte. Over 20 av medlemmene var tilstede.