Klubbstyret i Caverion Haugesund i diskusjoner med LO-ledelsen.
Foto: Glenn Marthinsen

10. og 11. februar holdt klubben ved Caverion Haugesund en 2-dagers konferanse for styret.
Møtet ble avholdt ved LO Rogaland Nord sine kontorer, der elektrofagforeningen for Rogaland også holder hus.

EVU konferanse14

Den 19.-20. februar 2014 avholdte EL&IT Forbundet EVU konferanse i Bergen. Representanter fra de fleste fagforeninger og distrikt møtte opp for å diskutere arbeidet for etter- og videreutdanning av tillitsvalgte og medlemmer.

Partene sentralt har kommet til enighet om nye satser for diett og kjøring. Se vedlagte lenke til Forbundets hjemmeside:

 

http://www.elogit.no/id/15653.0

 

Satsene er gjeldende fra 1. januar. Det vil si at den enkelte skal ha etterbetalt om man har fått slik godtgjørelse.

Caverion bil

Tillitsvalgte har etterpurt hvilke reisetidsbestemmelser som gjelder når man parkerer servicebilen på bedriften utenom arbeidstid. Sentraltillitsvalgt har sjekket opp med Forbundssekretær, Jan Aasarmoen.

Klubbmote Kristiansund

Klubben i Kristiansund arrangerte klubbmøte for sine medlemmer den 28. januar. Hovedtema på møtet var pensjon.