2014 Forhandlingsutvalget ELIT 1

Den 22.-23. januar hadde forhandlingsutvalget i EL&IT Forbundet på LOK et felles møte med forhandlingsutvalget til Norsk Teknologi. Hovedtema var selvsagt tariffoppgjøret til våren.

Sakset fra januarutgaven av Arbeidervern

Arbeidstilsynet har fokus på sosial dumping, men det er ikke alltid så lett for dem å få gjort noe med.
Det som er viktig, er at oppdragsgivere stiller krav, og at de følger opp kravene.

Det er også viktig at vi tillitsvalgte og verneombud følger med og varsler når vi kommer over tilfeller av sosial dumping.

webside

Da er den endelig her. Den nye websiden for EL&IT organiserte i Caverion.

FEK

Den tidligere FKE forskriften er nå endret og døpt om til FEK. EL&IT Forbundet og dets medlemmer har engasjert seg sterkt i prosessen med denne endringen. Vi var blant annet ut i politisk streik 18. januar 2012 for å markere hvor viktig dette er.

styresamlingyitoslo2013

Montørklubben i YIT Oslo avholdt sin årlige styresamling 21.-22. juni på Fagerborg Hotell i Lillestrøm. Sentraltillitsvalgt for EL&IT klubbene i YIT var også invitert til å delta.