STU (Sentralt Tillitsvalgt Utvalg) blir valgt av den årlige klubblederkonferansen der tillitsvalgte fra EL&IT-klubbene i Caverion samles. 

Vi har hatt et samarbeid mellom klubbene helt siden fusjonen i 1987 –88, da Nebb, Asea og National Elektro ble slått sammen til EB installasjon som senere skiftet navn til ABB Installasjon. Dette var da en videreføring av ordningene i de 3 fusjonerte bedriftene. 

Ordningen ble videreført gjennom ABB og YIT perioden og nå i Caverion.

Samarbeidet tar utgangspunkt i en særavtale med bedriften. Den demokratiske virkemåten for klubbsamarbeidet har basis i klubblederkonferansen. Denne konferansen behandler og gjør vedtak i felles saker. Klubblederkonferansen velger sentralt tillitsvalgtutvalg (STU), sentral tillitsvalgt (STV), og innstiller på sentralt hovedverneombud (SHVO). Videre velges representanter til Bedriftsutvalget (BU), Sentralt Arbeidsmiljøutvalg (SAMU) med mer.

På klubblederkonferansen stiller tillitsvalgte fra hver av klubbene som vi har rundt om i landet. Disse representerer vel 1500 medlemmer. På konferansen får vi også besøk av den øverste ledelsen i bedriften for å få informasjon og for at vi kan stille de spørsmål og utveksle meninger. 

Vi har også et samarbeidsutvalg i bedriften som omfatter representanter fra de ulike organisasjonene.